Zadanie: Budowa biurowca na terenie Zakładu Transformatorów w Mikołowie (AREVA)

Areva T & D Sp. z o.o. Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 52

11.07.2008- 31.03.2010 - Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa biurowca na działce nr 2821/3 na terenie Zakładu Transformatorów w Mikołowie, przy ul. Żwirki i Wigury 52 należącego do Zamawiającego”

Wykonanie łącznika pomiędzy nowym budynkiem a istniejącą halą produkcyjną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną .
powrót
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach Gmina Gierałtowice Gmina Będzin Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej Ugine & Alz Polska Sp. Z o.o. Gmina Miejska Kraków Powiat Cieszyński Urząd Miejski w Gliwicach Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Urząd Miejski w Zabrzu Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o. Eaton Automotive Systems Sp. z o.o. Saint Gobain Isover Polska Sp. z o.o. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Centrum Onkologii Instytut M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Urząd Miejski w Żywcu Gmina Czechowice – Dziedzice „Węglokoks” S.A. Gmina Miedźna Uniwersytet Śląski Katowice Jastrzębie Zdrój Rybnik Żory Formpol