Zadanie: Przebudowa obiektów służby zdrowia dla Szpitala w Knurowie

Inwestor: Zespół Opieki Zdrowotnej w Knurowie

Wykonawca: „REMONTEX” Marek Gajewski Rybnik

Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu pod nazwą: „Remont elewacji i zabezpieczenia przeciwwilgociowego ścian budynku Dyrekcji i budynku Krwiodawstwa oraz remontu ogrodzenia pomiędzy przedmiotowymi budynkami zlokalizowanymi na terenie Szpitala w Knurowie przy ul. Niepodległości 8”.

Termin realizacji: 30.06.2011 r.
powrót
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach Gmina Gierałtowice Gmina Będzin Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej Ugine & Alz Polska Sp. Z o.o. Gmina Miejska Kraków Powiat Cieszyński Urząd Miejski w Gliwicach Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Urząd Miejski w Zabrzu Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o. Eaton Automotive Systems Sp. z o.o. Saint Gobain Isover Polska Sp. z o.o. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Centrum Onkologii Instytut M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Urząd Miejski w Żywcu Gmina Czechowice – Dziedzice „Węglokoks” S.A. Gmina Miedźna Uniwersytet Śląski Katowice Jastrzębie Zdrój Rybnik Żory Formpol