Zadanie: Centrum czystych technologii węglowych (GIG) w Katowicach

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poprzez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2.

Pełniona funkcja:
Sprawowanie obowiązków Nadzoru Inwestorskiego

Strony Kontraktu:

ZAMAWIAJĄCY / INWESTOR:
Główny Instytut Górnictwa
Pl. Gwarków 1
40-166 Katowice

NADZÓR INWESTORSKI:
Inwestycje, Budownictwo, Handel „Inwest - Complex” Sp. z o.o.
ul. Góry Chełmskiej 15,
44-100 Gliwice

WYKONAWCA
KPBP „BUDUS” S. A.
ul. Barbary 21
40-053 Katowice

AUTOR PROJEKTU:
„BARYSZ POINT LINE” ul. Norwida 56
43-100 Tychy

Charakterystyka zadania:
Data podpisania umowy z Wykonawcą: 07.04.2010r.
Data rozpoczęcia robót: 12.04.2010r.
Data zakończenia robót: 31.12.2012r.
Wartość kontraktu wg umowy: 18 889 778,43 zł (Netto) - 23 045 529,68 zł (Brutto)

Budynek posiada cztery kondygnacje nadziemne i jedną kondygnację podziemną. Obiekt zaprojektowano w konstrukcji słupowo – płytowej. Stropy żelbetowe płytowe wsparte na słupach żelbetowych i na ścianach żelbetowych stanowiących trzon komunikacyjny. Posadowienie obiektu na żelbetowych ławach i stopach.

Podstawowe dane charakteryzujące obiekt

Powierzchnia użytkowa budynku - 4 997,6 m2
Powierzchnia zabudowy – 1 285,3 m2
Kubatura – 23 387,3 m3
Ilość kondygnacji – 5

W ramach realizowanej inwestycji wykonano następujące instalacje:

  • Sieć CO i podwęzeł ciepła
  • Instalacja CO i CT.
  • Instalacja wod.-kan.
  • Instalacja hydrantowa wraz z przyłączami,
  • Instalacja wody lodowej
  • Wentylacja
  • Klimatyzacja
  • Instalacja gazów technicznych
  • Instalacje elektryczne
  • Instalacje słaboprądowe

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA


powrót
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach Gmina Gierałtowice Gmina Będzin Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej Ugine & Alz Polska Sp. Z o.o. Gmina Miejska Kraków Powiat Cieszyński Urząd Miejski w Gliwicach Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Urząd Miejski w Zabrzu Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o. Eaton Automotive Systems Sp. z o.o. Saint Gobain Isover Polska Sp. z o.o. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Centrum Onkologii Instytut M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Urząd Miejski w Żywcu Gmina Czechowice – Dziedzice „Węglokoks” S.A. Gmina Miedźna Uniwersytet Śląski Katowice Jastrzębie Zdrój Rybnik Żory Formpol