Zadanie: Budowa, rozbudowa i modernizacja Górnośląskiego Szpitala Onkologicznego w Gliwicach

Inwestor: Centrum Onkologii Instytut M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
Termin realizacji: 1990 - 2002,br> Pełniona funkcja: Zastępstwo Inwestycyjne

Zakres:

 • klinika z przychodniami i budynkiem diagnostyczno – zabiegowym - 583 łóżka
 • Blok Operacyjny - 6 sal
 • budynek rezonansu magnetycznego
 • Zakład Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej
 • Zakład Teleradioterapii
 • Zakład Brachyterapii
 • prosekura
 • kuchnia - 2000 posiłków/dobę
 • kompleks pralniczy - 1 t/dobę
 • kotłownia olejowo – gazową - 5,2 MW
 • spalarnia odpadów – 1,0 – 1,5 t/dobę
 • centralna stacja uzdatniania wody
 • system dekontaminacji ścieków izotopowych
 • centralna szatnia personelu
 • powierzchnia użytkowa – 32.000 m2
 • kubatura – 314.000 m3
 • infrastruktura techniczna
 • drogi, place, chodniki – 18.000 m2
 • łączna powierzchnia zagospodarowania terenu – 103.000 m2
 • usługi doradcze, konsulting, planowanie inwestycji


powrót
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach Gmina Gierałtowice Gmina Będzin Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej Ugine & Alz Polska Sp. Z o.o. Gmina Miejska Kraków Powiat Cieszyński Urząd Miejski w Gliwicach Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Urząd Miejski w Zabrzu Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o. Eaton Automotive Systems Sp. z o.o. Saint Gobain Isover Polska Sp. z o.o. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Centrum Onkologii Instytut M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Urząd Miejski w Żywcu Gmina Czechowice – Dziedzice „Węglokoks” S.A. Gmina Miedźna Uniwersytet Śląski Katowice Jastrzębie Zdrój Rybnik Żory Formpol