Zadanie: Budowa Opolskiego Centrum Wysokich Technologii dla Projektu „Budowa instytucji otoczenia biznesu – Opolskie Centrum Wysokich Technologii na rzecz Zrównoważonego Rozwoju

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
„inwestujemy w Twoją przyszłość”

ZAMAWIAJĄCY: ATMOTERM Spółka Akcyjna, ul. Łangowskiego 4, 45-031 Opole

WYKONAWCA: BIL Spółka z o.o. – lider konsorcjum, ul. Usługowa 6, 45-127 Opole
Elemont Spółka z o.o. – partner konsorcjum, ul. Wiejska 72b, 46-021 Brzezie k/Opola
Teleintegra Inwestycje S.C. – partner konsorcjum, ul. Dworska 2b, 45-752 Opole

INŻYNIER KONTRAKTU: „INWEST - COMPLEX” Sp. z o.o., ul. Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice

PROJEKTANT: Delta Projekt, ul. 11 Listopada 14, 45-093 Opole

WYBRANE DANE KONTRAKTOWE:
Przekazanie placu budowy: 17.09.2012 r.
Data zakończenia robót: 23.07.2014 r.
Wartość zadania: 7 842 652,20 zł brutto

Dane techniczne wykonanego zadania :
 • Długość: 18,10 m
 • Szerokość: 16.30 m
 • Wysokość: 15,45 m
 • Powierzchnia zabudowy: 316,92 m2
 • Powierzchnia użytkowa całkowita: 1480,84 m2
 • Powierzchnia użytkowa biurowa: 759,59 m2
CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

Zgodnie z Programem funkcjonalno – użytkowym (PFU) obiekt jest budynkiem w formie prostej bryły z oszczędną artykulacją, charakterystyczną dla zabudowy oficynowej, obejmującym:
Poziom (-1) – garaż, pomieszczenia techniczne i gospodarcze,
Parter (0) – holl, pokój ochrony, duża sala konferencyjna, serwerownia i biura, Piętra typowe (1,2,3) – biura z wymaganym zapleczem, sala konferencyjna,
Dach (4) – przestrzeń dla urządzeń klimatyzacji (centrale, zewnętrzne jednostki VRV) osłonięta widokowo i akustycznie ścianami attyki.
Zagospodarowanie terenu z zapewnieniem dojścia, dojazdu i miejsc parkingowych.
Obiekt jest budynkiem biurowym klasy A wyposażonym w system BMS, przeznaczonym do pracy ok. 100 osób, w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych.
Konstrukcja przegród zewnętrznych obiektu, wykorzystanie ekologicznych źródeł energii, zastosowanie systemów odzysku ciepła ma na celu osiągnięcie współczynnika EP na poziomie nie większym niż 100 kWh/m2/rok zapewni niskie koszty eksploatacji budynku.
Budynek został wyposażony w następujące instalacje wewnętrzne:
 • centralnego ogrzewania
 • wodno – kanalizacyjną
 • wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej
 • odzysku ciepła
 • klimatyzacji w systemie VRV
 • elektryczną
 • oświetlenia ewakuacyjnego
 • niskoprądowe (przeciwpożarowa, telefoniczna, teleinformatyczna, telewizji przemysłowej, alarmowa)


Widok od strony ul. Sienkiewicza przed rozpoczęciem robót

Widok od strony ul. Sienkiewicza po zakończeniu robót

Widok od strony południowej przed rozpoczęciem robót

Widok od strony południowej po zakończeniu robót


powrót
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach Gmina Gierałtowice Gmina Będzin Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej Ugine & Alz Polska Sp. Z o.o. Gmina Miejska Kraków Powiat Cieszyński Urząd Miejski w Gliwicach Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Urząd Miejski w Zabrzu Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o. Eaton Automotive Systems Sp. z o.o. Saint Gobain Isover Polska Sp. z o.o. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Centrum Onkologii Instytut M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Urząd Miejski w Żywcu Gmina Czechowice – Dziedzice „Węglokoks” S.A. Gmina Miedźna Uniwersytet Śląski Katowice Jastrzębie Zdrój Rybnik Żory Formpol