Zadanie: Modernizacja i rozbudowa Zakładu Radioterapii

Inwestor: Centrum Onkologii Instytut M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
Termin realizacji: 2004
Pełniona funkcja: Nadzór Inwestorski

Zakres:

  • powierzchnia użytkowa – 621 m2
  • kubatura – 4.174 m3
  • przekładki istniejącego uzbrojenia terenu
  • zagospodarowanie terenu otaczającego
  • roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe budynków symulatora, kabin naświetlań, pomieszczeń usługowych i hallu
  • wykonanie pełnego zakresu instalacji sanitarnych, elektrycznych i specjalistycznych


powrót
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach Gmina Gierałtowice Gmina Będzin Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej Ugine & Alz Polska Sp. Z o.o. Gmina Miejska Kraków Powiat Cieszyński Urząd Miejski w Gliwicach Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Urząd Miejski w Zabrzu Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o. Eaton Automotive Systems Sp. z o.o. Saint Gobain Isover Polska Sp. z o.o. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Centrum Onkologii Instytut M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Urząd Miejski w Żywcu Gmina Czechowice – Dziedzice „Węglokoks” S.A. Gmina Miedźna Uniwersytet Śląski Katowice Jastrzębie Zdrój Rybnik Żory Formpol